Skip to content

กำลังมองหา ‘คนลงเสียง’ หรือ ‘คนเขียนงาน’ อยู่ใช่ป่ะ ?

ให้เราเป็นคนนั้นของคุณเด้

Voice Over Services

✓ เสียงพากย์ ✓ บรรยาย
✓ โฆษก ✓ สปอต
✓ ไทย ✓ English

ไม่ว่าเสียงไหน เราก็จัดให้คุณได้
เริ่มต้นที่ 1999* THB

(*ขึ้นกับลักษณะงานและความยาว)

Creative Writer

✓ รีวิว ✓ อ้างอิงวิชาการ
✓ ไอที ✓ การแพทย์

คอนเทนต์จากมือหมอ สู่มือคุณ*
เริ่มต้นที่ 1499 THB

(*ขอประเมินหัวข้องานก่อน เนื่องจากผู้เขียนมีความสนใจเฉพาะด้าน)